Takemusu Aiki dojo – Aikido klub Izvor (Hombu dojo) je centralni klub u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Ivan Zafranović Sensei je uz blagoslov Morihiro Saito Senseija i podršku Paolo Corallini Senseija započeo s podukom i širenjem Iwama Ryu aikida u Hrvatskoj, sada već davne, 1999. godine.

Iste 1999. godine, osnovan je u Zagrebu prvi Iwama Ryu aikido klub Izvor, dojo iz kojeg je sve poteklo.

Aikido klub Izvor je i jedan od osnivača te član Hrvatskog aikido saveza (ujedno i član Hrvatskog Olimpijskog Odbora). Član je Svjetske Aikido Federacije (IAF – International Aikido Federation), te krovne aikido organizacije, Aikikai

Ivan Zafranović Sensei
Glavni instruktor (dojo cho):
6. dan Iwama Ryu
5. dan aikikai

KONTAKT

Tel: +385 95 902 5330

E-mail: ivan@aikido.hr

Lokacija održavanja treninga:

OŠ Središće, SR Njemačke 2a, Zagreb

(ulaz sa zapadne strane)