Aikido klub Izvor (Hombu dojo) – Takemusu Aiki dojo je centralni klub u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Ivan Zafranović Sensei je uz blagoslov Morihiro Saito Senseija i podršku Paolo Corallini Senseija započeo s podukom i širenjem Iwama Ryu aikida u Hrvatskoj, sada već davne, 1999. godine.

Iste 1999. godine, osnovan je u Zagrebu prvi Iwama Ryu aikido klub Izvor, dojo iz kojeg je sve poteklo.

Aikido klub Izvor je i jedan od osnivača te član Hrvatskog aikido saveza (ujedno i član Hrvatskog Olimpijskog Odbora). Član je Svjetske Aikido Federacije (IAF – International Aikido Federation), te krovne aikido organizacije, Aikikai

U aikido klubu Izvor svi treneri imaju trenersku licencu Hrvatske olimpijske akademije

Ivan Zafranović Sensei
Glavni instruktor (dojo cho):
6. dan Iwama Ryu
5. dan aikikai

Ostali treneri:

KREŠIMIR CRNKO, 3. dan Iwama Ryu, 3. dan aikikai

VLADIMIR BATARELO, 1. dan Iwama Ryu, 1. dan aikikai

STJEPAN STAŠEVIĆ, 1. dan Iwama Ryu, 1. dan aikikai

ANDREA ČOBIĆ, 1. dan Iwama Ryu, 1. dan aikikai

KONTAKT

Tel: +385 95 902 5330

E-mail: ivan@aikido.hr

Lokacija održavanja treninga:

Zagrebački Velesajam,  paviljon 25, XXL Fitness