morihei ueshiba - O'Sensei

Morihei Ueshiba rođen je 14. prosinca 1883. u gradu Tanabe u pokrajini Wakayama.

U prvoj polovici 20. stoljeća, Morihei Ueshiba seli se na Hokkaido gdje upoznaje Sokaku Takedu, majstora Daito Ryu aikijujutsua i postaje njegov učenik. Upravo je ova vještina imala najveći utjecaj na tehničku formu Aikido-a. Mladi Ueshiba ubrzo zatim upoznaje svog drugog velikog Učitelja Onisaburo Deguchi-a, karizmatičnog duhovnog vođu Omoto religije čiji su principi utkani u filozofiju Aikido- a, a naglašavaju važnost poštovanja svih živih bića i nastojanje da se protiv nasilja bori nenasiljem.