HOA
Druga generacija aikidoka uspješno je položila sve ispite potrebne za zvanje trenera na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji.
Hrvatski aikido savez tako je bogatiji za 11 novih trenera iz aikido klubova Izvor, Musubi, Aikikai Grič, Bokuseki Sisak i Aikikai Požega.
Čestitamo!
Categories: Novosti