Međunarodni aikido susret pod vodstvom Ivan Zafranović Senseia, 6. dan aikikai, održat će se 09. ožujka 2024. u Bihaću, BiH

Susret će se održati u O.Š. Harmani, Harmanski sokak 3, Bihać.

Categories: Novosti