Daniel Toutain Sensei je u listopadu 2018. godine na seminaru u Ljubljani dodijelio 6. dan Iwama Fundamental aikida Ivanu Zafranoviću. Osvrnuo se na Ivanov iznimno visoki tehnički nivo, razumijevanje dubljih aspekata aikido principa, te neumornu predanost u širenju izvornog Iwama Takemusu aikida u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini u zadnjih 20 godina.
Ovo je izuzetno važan događaj za tradicionalni aikido u Hrvatskoj i regiji! Čestitamo! Gambatte kudasai!

The highest Iwama Ryu rank in Croatia and region awarded!

In October 2018, during a seminar in Ljubljana, Slovenia, Daniel Toutain Sensei awarded 6 dan to Ivan Zafranović. He noted Ivan’s very high technical level, deep understanding of aikido principles, and tireless dedication in spreading original Iwama Takemusu aikido in Croatia, Slovenia, and Bosnia for the past 20 years.
This is an extremely important event for traditional aikido community in Croatia and region! Congratulations! Gambatte kudasai!

Categories: Novosti