Od filma do aikida

Što li sve nije Ivan Zafranović: akademski slikar i grafičar, jedan od najviše rangiranih aikido učitelja u Europi, instruktor Krav Mage; bio je i iza filmske kamere kao asistent režije, a nedavno se iznova okušao kao glumac… Piše: Lidia Janjić Vuković (Playboy, izdanje broj 264, rujan 2019.) Akademski slikar i Read more…