Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Dječji Termini i Upisi

od 02.10.2017.
Ponedjeljak i srijeda u 18:00h
Bazen u Utrinama, Novi Zagreb.