Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

AIKIKAI Hrvatska

Priznanje kvalificiranosti Hrvatskog Aikido Saveza od strane
Aikikai Foundation od 25. 3. 2013.

Službena izjava Dr. Sc. Tončija Tadića, predsjednika HAS-a

Poštovani,

S posebnim ponosom vas izvještavam kako je Hrvatski Aikido Savez (HAS)
danas dobio Priznanje kvalificiranosti od Aikikai Foundation iz Tokya, Japan, koje
stupa na snagu 1. travnja 2013.

Time je Hrvatski Aikido Savez službeno priznat kao predstavnik Aikikai
Foundation u Hrvatskoj, odnosno kao aikido organizacija koja organizacijski i tehnički
zadovoljava visoke standarde postavljene od Aikikai Foundation glede obučavanja u
aikidou i treninga aikidoka.

Hrvatski Aikido Savez i njegova Tehnička komisija su također ovim kvalificirani
za samostalno testiranje za stupnjeve aikidoka na svim domaćim i međunarodnim
aikido susretima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

Ovo Priznanje kvalificiranosti ubrzati će primanje HAS-a u punopravno članstvo
Međunarodne Aikido Federacije (IAF) u kojoj je HAS u statusu promatrača. Primanje
HAS-a u punopravno članstvo očekujemo na Kongresu IAF 2016. godine.

S poštovanjem,

Predsjednik HAS-a:
Dr. Sc. Tonči Tadić