Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Aikido seminari 2019.

Siječanj / January

20 godina Iwama Ryu aikida u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatska; 13.01.2019.