Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Aikido seminari 2019.

Siječanj / January

20 godina Iwama Ryu aikida u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatska; 13.01.2019.

Ožujak / March

Hrvatski Aikido Savez, Međunarodni godišnji susret Tehničke komisije, Zagreb, Hrvatska; 23.03.2019.

Travanj / April

Ivan Zafranović Sensei, 6. dan Iwama Ryu, 5. dan aikikai: Međunarodni Aikido susret, Rijeka, Hrvatska; 13. - 14.04.2019.

Svibanj / May

Daniel Toutain Sensei, 6. dan aikikai: Međunarodni Aikido susret, Zagreb, Hrvatska; 18. - 19.05.2019.

Lipanj / June

Ivan Zafranović Sensei, 6. dan Iwama Ryu, 5. dan aikikai: Aikido susret & Yudansha no keiko, Sisak, Hrvatska; 16.06.2019.

Srpanj / July

Ivan Zafranović Sensei, 6. dan Iwama Ryu, 5. dan aikikai: Međunarodni Aikido summer camp, Bihać - Una, BiH; 04. - 07.07.2019.