Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Aikido seminari 2017.

Svibanj / May

Daniel Toutain Sensei, 6. dan aikikai: Međunarodni Aikido susret, 06.-07.05.2017.